Chat sider Middelfart

I det interne system, som ikke var beskyttet med et kodeord, kunne fremmede blandt andet få adgang til alle de arbejdsskader, som ansatte indberetter, hvis de har været ude for en ulykke eller været i konflikt med en handicappet på en af kommunens institutioner.Af hændelsesrapporterne fremgår den ansattes fulde navn, cpr-nummer og mail, og man kan i flere tilfælde også se navnet på den handicappede, og om sagen er politianmeldt.

Et af de dybt fortrolige dokumenter, som lå frit tilgængeligt på nettet.Kan I love borgerne i Middelfart Kommune, at det er sidste gang, I eksponerer deres personfølsomme oplysninger på nettet? Men jeg kan garantere, at vi vil gøre, hvad vi kan, for at undgå, det sker igen. dating dk gratis Jammerbugt Den manglende garanti skyldes, at medarbejderne trods gode intentioner ikke altid bruger systemerne korrekt.På kommunens hjemmeside står der, at man i et it-system, der rummer personfølsomme oplysninger om medarbejdere og borgere, kun har ’oprettet et kodeord pr.arbejdsplads.’ Det gør det umuligt for kommunen at føre den lovpligtige logning, der normalt forhindrer, at ansatte kan snage i kollegers og borgeres privatliv.

Chat sider Middelfart

Han vurderer, at sagen er et af de alvorligste brud på persondataloven, der er set herhjemme i de senere år: - Det er en meget, meget alvorlig sag.Det her er så stærkt følsomt, at der skal være en helt klar adgangskontrol. Det er jo alt lige fra sundhed til potentielt strafbare forhold, som de kommer til at lække.Borgerne skal kunne have fuldstændig tillid til, at deres data bliver håndteret sikkert ude i kommunerne. chat sider Middelfart-70 Og sådan nogle oplysninger her kan meget hurtigt ryge på nettet, hvor de kan spredes på et splitsekund og havne i de forkerte hænder, hvilket kan have store konsekvenser, siger seniorjurist med speciale i persondatabeskyttelse Anette Høyrup - Det kan både være meget krænkende for de enkelte ansatte og de borgere, der er berørt her, men det kan også have konsekvenser, hvis den ansatte eksempelvis skal ud og søge et job, ligesom at cpr-nummeret også kan misbruges til eksempelvis identitetstyveri, siger hun.Derfor har vi opsat ti regler, som Ekstra Bladets journalister har fulgt gennem hele projektet, som du kan se her Tip os Du kan se alle afsløringerne i de kommende måneder i serien ’Fri adgang’ på Ekstra Bladets platforme: avis, net og tv, hvor vi også vil give dig værktøjer, så du kan få styr på din egen it-sikkerhed.

Middelfart Sparekasse har oprettet en særlig konto, hvor du med dit indestående støtter et velgørende projekt.Derfor vil Datatilsynet nu også tage sagen op efter Ekstra Bladets henvendelse.- De sager, I har fundet frem, lyder ganske forfærdelige.Middelfart Kommune har lagt hundrede af fortrolige papirer om handicappede og psykisk syge børn og voksne ud på nettet. Fejlen ligger hos Middelfart Kommune, slår han fast.Det er et alvorligt brud på persondataloven og straffeloven. Foto: Ernst van Norde Hos Middelfart Kommune erkender stabschef Martin Albertsen, at de har begået en alvorlig fejl, da de gav fri adgang til tavshedsbelagte oplysninger om medarbejdere og handicappede børn og voksne. Vi fandt de her oplysninger gennem en Google-søgning. Vi regner jo med, at når vi etablerer et system, så er det sikkert.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *