En date dk Assens

Det har bevirket mange besøg på Viborg landsarkiv og oversættelse af mange sider gotisk. den spændende historie om min tipoldefar ane 12 Jacob Pedersen, der stjal et par heste og blev idømt livstid i 1830, heldigvis bliver han frigivet efter 8 år, møder min tipoldemor og slægten kan fortsætte! Endelig betaler Aftægtsyderen os årligt i de første 10 Terminer 50 Kr. III Ved vor død skal Aftægtsydelsen besørge vor hæderlige og anstændige begravelse efter Egnens Skik og Brug. Af hensyn til Stemplet bemærkes, at Aftægten anordningsmæssigt beregnet, har en Capitalværdi af 1000 Kr., og vil nærværende Dokument tillige være at thinglyse som Pantebrev for Aftægter. Han var syg i mange år af leddegigt, fik fjernet begge ben og tilbragte sine sidste år i kørestol på plejehjemmet i Assens. okt 1908 af kapellan Grøn i Rostrup kirke, Faddere husmand Peder Jacobsen og hustru St. Brøndum I 1930 er han fadder ved sin søster Gerdas datter Grethes dåb, her er han tjenestekarl i Asferg Faddere: Moderen, gårdmand Jens Peder Stouhoveds hustru, gårdmand Peder Lautsen, gårdmand Anton Kristensen og husmand Jens Peder Jensen alle Monstrup Ved folketællingen i 1925 bor han hos sine bedsteforældre Søren Peter Jacobsen og Maren Andersen i St. Han rejste over hele verden også i en del af USA’s store havnebyer. Moderen, arbejdsmand Kristian Kristiansens hustru lille Brøndum, boelsmand Laurits Jørgensen Brøndbjerg, husmand Peter Larsen Brundbjerg, husmand Søren Peter Jacobsen St.

Samtidig er hans "ugerning" måske en "arv" fra hans far - ane 24 min 2 x tipoldefar Peder Iversen, der i en alder af 18 år bliver idømt 2 år i Viborg tugthus - også for hestetyveri Ligeledes er der anesammenfald, ane 40/ 41 i bedstefars slægt og ane 60/ 61 i bedstemors slægt er de samme, nemlig Peder Jensen Degn og Karen Jensdatter, de har to sønner, der begge hedder Jens, nemlig ane 20 og ane 30. Brøndum, pige Elsine Jensen, gårdmand Peter Lautsen og husmand Marius Madsen begge af Monstrup Min far Søren skrev sine erindringer fra barndom til seniorliv. Som Følge af alt Føranførte skal nævne Eiendom herefter tilhøre Peder Nielsen som hans fuldkomne Eiendom. Til Vitterlighed om Datering Vedtagelse og Underskrift givet til de Fattiges Kasse. Brøndum, pige Elsine Jensen, gårdmand Peter Lautsen og husmand Marius Madsen begge af Monstrup Han blev gift 11. Senere sejlede han med cement fra cementfabrikken Dania til København, og da Saltfabrikken blev bygget ved Mariager fjord, blev han maskinpasser der, indtil han blev pensioneret. Han sejlede med småskibe og færgefart fra Jylland til Sjælland til 1939, hvor han blev soldat.

De to brødre bliver stamfar til hver sin gren af slægten, og derved mødes de i 4. De to grene mødes også i USA, da ane 10 Peder Jensen Degns søn Poul og ane 15 Karen Marie Jensdatters søn Adam begge udvandrer. Hvis man modsat vil finde en persons far eller mor skal man dele med 2. okt 1908 i Rostrup kirke, † i Ulstrupbro sogn, begravet i Ulstrup. Det hele blev skrevet i hånden som han fortalte det. Alle navneord var skrevet med stort, og ord som skulle og ville var stavet ”skulde og vilde”. I 1929 er der noteret, at han er ved arbejdstropperne - betinget tjenstdygtighed, og ikke kan følge med på march. Jeg Peder Nielsen der er fuldmyndig, indgår herved på alt Foranstående og meddeler jeg derhos herved til Sikkerhed for skadesløs Opfyldelse af foranstående Aftægtskontrakt oprykkende Prioritets Panteret, næst efter anmeldte Hæftelser, nemlig Aftægt til P. Degn, Kreditforenings og Hypotheks foreningsgjæld, i den mig tilhørende Eiendom med påstående Bygninger med Mur og nagelfaste Appertinenter, Besætning og Inventarium, Avl og Afgrøde i Strå, Hø og utærsket Sæd, Gjødning, enhver af Eiendommen gående Leie og Interesse og Pantets Assurancesummer. maj 1934 i Hvorslev kirke med Petra Birtha Nielsen. De boede ved døtrenes dåb på Fyensvej 1 i Næstved, han er da fyrbøder Han blev overført til Jyske Dragonregiment i Holstebro og var sammenlagt 32 år ved hæren.

en date dk Assens

Joseph i Esbjerg vægt 2640 gr længde 50 cm Dåbsdag D. i Vejen kirke. barn af Ulla og Leif Sloth født 20 oktober 1968 i Hunstrup Dåbsdag d. Joseph i Esbjerg Vægt 2460 gr Længde 46 cm Dåbsdag i Vejen kirke Fadder, som Anders. Klaus Svanborg Pedersen Født 12 oktober 1957 i Kolding. 14 juni 2007 i på Søndersø rådhus De bor i Veflinge på Fyn Gert Svanborg Sloth er 2.Disse data fik jeg i marts 2008 en kopi af, og så var det med at komme igang. og stadig sengeliggende, og som er beliggende i nordvestre Ende af Huset, med deri værende kakkelovn og Indgang til denne Stue gjennem bryggerset og Adgang dertil, både for os selv og Besøgende, og forbeholder os medafbenyttelse af bryggerskjedel og Komfuret i Kjøkkenet. Dødsattest for Hans Christian Nielsen død 22/ 8 og begravet 27/2 1908 på Rostrup Kirkegård forevistes. Hans Christian blev kaldt Christian, han blev født før forældrene var gift. Da jeg kom i gang med at tjekke dataene, viste der sig, at der var fejl ind i mellem, samt at der kunne afdækkes endnu mere. Vedligeholdelse af Stuen, forsvarligt i enhver henseende, påhviler Kjøberen. Herved meddeles Samtykke til, at nærværende Aftægt herefter må have oprykkende Prioritet efter et Lån, stort 4.000 Kr. Ct., hvilket Lån altså træder i stedet for de hidtil værende prioriteter. Gebyr:& 16 1 Kr& 13 2 Kr& 14 0 Kr 50& 21 0 Kr 50 4 Kr Fire Kroner Herved meddeles Samtykke til, at nærværende Aftægt rykker tilbage for yderligere Lån, 1000 Kr til 5 % p.a. I kirkebogen står under dåben: Ugifte Else Marie Jacobsen 19 år gammel og udlagte barnefader Peder Nielsen af Monstrup, forældrene ægteviede i kirken 5 marts 1907 - samme dag som dåben Faddere til dåben: Husmand Jens Christian Jensen af St.

En date dk Assens

september 2008, var altid god for en historie, og jeg nød hver gang, han tog fat med sit "og så kan jeg huske". Eiendommen sælges i øvrigt ham med alle de samme Herligheder og Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg har været Eier, i hvilken Henseende bemærkes, at Ane Marie Poulsdatter og efterkommende Eiere af 2 g Mundstrup har Brugen i 50 År af den anden Halvdel af 2 b.s. I øvrigt er Vilkårene for Overdragelsen følgende:1. overtages af Kjøberen ved nærværende Kontrakts Underskrift, hvoraf navnlig følger, at Kjøberen i Ildsvådestilfælde hæver Assurangen til anordningsmæssig Anvendelse.2. Kjøbesummen for det Overdragne er bestemt til 5.700 Kr. for medfulgt Løsøre, og den er berigtiget således.a. Faddere ved dåben: Tjenestepige Else Katrine Jacobsdatter, Gårdmand Jens Mikkelsen på Valsgård mark, gårdmand Anders Nielsen på Valsgård mark Aalborg, Hindsted, Valsgaard, Valsgaard Bye, et huus, 28, FT-1855, Niels Jacobsen 30 år (Valsgård). Med dyb taknemlighed og kærlighed til min far er det en ekstra stor glæde at kunne publicere hans anetavle på nettet, netop som han kunne være blevet 100 år. Kjøberen overtager til Levering fra dato den Eiendommen ifølge Kontrakt af 16, læst 27 Juli 1882, påhvilende Aftægt til Peder Jensen Degn af capitalværdi 600 Kr., med hvilken Kontrakts Indhold Kjøberen er bekjendt.b. Gårdmand som lever af sin jord Mætte Clausdatter 38 år (Rostrup)- eller Astrup Søren Michel Pedersen (Valsgård)Jacob Nielsen 4år (Ove)Peder Christian Nielsen 2år (Ove) Han frøs ihjel på vej hjem fra marked i Hobro iflg. Her sammen med hans kæreste Janni Født 19august 1980 i Dåbsdag Peter & Janni bor i Vodskov Maibritt Svanborg Gennersgaard Vrangbæk er ældste barn af Hans Svanborg Sørensen og Bente Lauge Sørensenfødt d. i Thisted kirke Faddere : Henning Fosbøge, Farbror Ole og Moster Karin. Søn af Hans Svanborg Sørensen og Bente Lauge Sørensen. Jes bor i Skive Anna Mette Breinholdt Svanborg (døbt Svaborg Sørensen) er ældste barn af Ole Svanborg og Asta Frida Svanborg Født 16 januar 1978 i Tømmerby Dåbsdag d. i Tømmerby kirke. 15.43 i Taulov sogn, Fredericia kommune på Kolding sygehus vægt 3560 gr længde 54 cm Dåbsdag d. Faddere : Sune Svanborg Sørensen, Ronny Breinholt Clausen og Rhina Charlotte Lübbert. 9 februar 1984 i Dåbsdag Ditte og Sune blev gift d. 27 november 1983 i Tømmerby kirke : Faddere Mie Merethe og Karl Kristian Førby Hun bor i Frøstrup Gabi Maria Svanborg Bøgh datter af Sara Maria Svanborg Bøgh & Jesper Svanborg Bøgh. i Lild kirke Provst Fasinsen Faddere : Janni Bøgh, Jorchim Svendsen Bøgh, Rene Benny Svanborg Jensen og Martin Westergaard Frandsen. en date dk Assens-71en date dk Assens-68en date dk Assens-33 i Vejen Dåbsdag d. i Vejen kirke Faddere : Jan & Anette Peters, Per S. i Hundstrup kirke Faddere : Elsebeth Kjeldsen, Benny Svanborg Sørensen og Nanna Svanborg Sørensen. Dåbsdag Maibritt og Lene bor i Frederikshavn De blev gift i Bangsbo kirke v/ Frederikshavn Jes Svanborg Sørensen. 17.01 1988 i Thisted kirke Faddere : Moster Karin, Faster Nanna og Morbror Jørgen. Marlon Lucio Breinholdt Svanborg Født 19 juni 2008 kl. på Thisted sygehus Vægt 3150 gr længde 51 cm Dåbsdag d. Og Tine August Nielsen født 17 august 1968 i Løgstør Dåbsdag Tine og Gert blev gift 6 november 1999 på Ålborg rådhus De bor i Ålborg Peter Svanborg Sloth er yngste barn af Ulla og Leif Sloth Født 27 marts 1976 i Lønnerup Dåbsdag d. Faddere : Sune Svanborg Sørensen, Ronny Breinholt Clausen og Rhina Charlotte Breinholt Lübbert.

  • Leute kennenlernen halle saale
  • Dieter singler lahr
  • Usedom single
  • Sie sucht ihn kleinanzeigen kostenlos Erlangen
  • Single online Bottrop
  • Online dating kostenlos vergleich Leverkusen
  • Bedste dating side for unge Glostrup

i Vejen Kirke Faddere : Jan & Anette Peters, Per Poulsen, Birgitte Sørensen, Lene Poulsen og Gudmund Petersen. i Østerild kirke Faddere : Grete og Ove Sloth Og Finn Sloth.

Nu hjælper det godt nok på opdateringen af Slægtsbogen, men som I kan se er der stadig data der mangler. kl 03.31 i Vallensbæk på Glostrup sygehus Dåbsdag d. 11.14 i Vallensbæk på Glostrup sygehus Vægt 3650 gr længde 53 cm Peter Rosenkrantz Bertelsen 3.

Måske synes I ikke om billedet eller måske er teksten forkert - så vær søde og mail eller ring til os så vi kan få den helt up to date Tak - Kærlig hilsen Søren og Nanna Marie og Jens Jensen Than er bedsteforældre til Jessie Marie Svanborg Sørensen på hendes mors side Jens Jensen Than er født i Abildhauge i Østerild sogn d. Pedersen Than fra Ejerslev på Mors og Else Marie Mikkelsdatter fra Øsløs Jens Jensen Than blev gift i 1887 i Østerild med Marie Spanggård Jensen født i Østerild Jens Jensen Than døde 20 marts 1938Parret boede de første år i Abildhauge, men flyttede i 1890 erne til Langvad hvor de boede i det sidste hus før Gammel Ålborgvej. Laila Svanborg Sørensen er ældste barn af Beth og Thomas Svanborg Sørensen Født d. Dåbsdag 28 april 1972Laila er gift med Jan Fjorbak. Mikkel Bastian Svanborg Fjorbak er søn af Laila Svanborg Sørensen & Jan Fjorbak Født i Øsløs. Vallensbæk kirke Faddere : Pia Borbesgaard Eilertsen, Jonni Eilertsen, Peter Rosenkrantz Bertelsen og Lone Rosenkrantz Jakobsen.

2 øverst fra højre er Karoline Jensen som blev gift med Thomas Nielsen Svanborg Pedersen i Tømmerby kirke(De må have fået kongebrev da Karoline kun var 17½ år gammel ved giftemålet)Thomas blev viet igen d. Dåbsdag Har en datter sammen Ditte Rosenkrantz Jakobsen Født i Raabjerg sogn i Skagen.

25 februar 1922 i Lild kirke til Ane Kirstine Sørensen Nielsen født 2 april 1894, hun var datter af Søren Nielsen og Celiane Pedersen Falkensgård bosat Sårup ved Ræhr. Ifølge gamle optegnelser var der endnu en datter Jette Marie Svanborg født 26 januar 1908 som var opkaldt efter farmoderen, pigen døde 1 ½ år gammel, 29 juli 1909. Dåbsdag d. i Råbjerg kirke Faddere : Peter Bertelsen, Jan Bertelsen og Søren Jakobsen.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *