Jeg søger en kæreste Tårnby

Du skal til samtale med jobcentret mindst 4 gange inden for 12 måneder.

jeg søger en kæreste Tårnby

Senest en uge efter, at du første gang har henvendt dig til kommunen om hjælp, bliver du indkaldt til den første samtale, hvor jobcentret vurderer, om du er jobparat eller aktivitetsparat.Kommunen – jobcentret – indkalder dig til tre samtaler i løbet af de første tre måneder.Formålet med samtalerne er at hjælpe dig med jobsøgning og med at komme i job.Du skal anmode din bopælskommune om at genoptage din sag.Der gælder forskellige regler for hjemmebesøg afhængigt af afstanden fra din bopæl til lægen eller klinikken: Hvis det ikke er muligt at vælge imellem minimum to læger eller klinikker, der ligger mindre end 15 km – eller 5 km hvis du bor i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune – fra din bopæl, fx fordi lægerne og klinikkerne i området ikke har åbent for nye patienter, kan din region tilbyde dig at vælge en læge eller klinik, der ligger mere end 15 km fra din bopæl.

Jeg søger en kæreste Tårnby

Hjælpen kan kun ophøre, hvis kommunen samtidig sikrer, at der er et åbent tilbud, som du kan tage imod og dermed opfylde din pligt til at udnytte dine arbejdsmuligheder.Du vil derfor modtage et tilbud, samtaler eller daglig pligt til at møde frem i jobcenteret.Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller tilsammen op til 20.000 kr.Kommunen ser også bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til din eller din eventuelle families erhvervs- eller uddannelsesmuligheder.Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis du eller din eventuelle ægtefælle har formue, som kan dække jeres økonomiske behov.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *